djmedia:3151

Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojena Odluka o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za općinu 

 

djmedia:3151

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30. jula ove godine, održalo je svoju 21. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Odluku o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2018. godinu, te Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Statuta mjesne zajednice.

Općinsko vijeće utvrdilo je Nacrt Gender akcionog plana Općine Novo Sarajevo za period od 2018. do 2022. godine, koji se upućuje na javnu raspravu.

Na sjednici Općinskog vijeća, podnesen je, a potom i usvojen Izvještaj o radu JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu“  Novo Sarajevo za 2017. godinu.

Vijećnicima su podnesene slijedeće informacije:

– Informacija o poduzetim mjerama od strane Općine Novo Sarajevo po pitanju građevinskih radova izvedenih u ulici Topal Osman Paše od broja 16 do broja 32,

– Informacija o sprovedenoj proceduri po Javnom oglasu za popunu upražnjenih pozicija Predsjednika i člana Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo, te Predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,

– Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija za period od 1. januar do 30. juni 2018. godine,

– Informacija o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) i korisnika tuđe njege i pomoći na području općine Novo Sarajevo,

– Informacija o antenama – relejima na stambenim zgradama,

– Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period april – juni 2018. godine,

– Informacija o deratizaciji javnih površina na području općine Novo Sarajevo,

– Informacija KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo o stanju komunalne higijene na području općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje u mjesnim zajednicama, uz prijedlog mjera za poboljšanje,

– Informacija KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom za područje općine Novo Sarajevo.

Share Follow