Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 31. januara ove godine održalo je svoju 25. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojen Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2019. godinu, te  Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Vijećnici su podržali i Odluku o organizaciji i djelokrugu poslova službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo – 16. maj 2019. godine,  kao i Odluku o utvrđivanju Programa obilježavanja i Plana utroška sredstava za obilježavanje značajnih datuma  za provođenje aktivnosti po Kalendaru za 2019. godinu.

Usvojena je Odluka  o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići-Ciglane“. Vijećnici su podržali prijedlog Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, te prijedlog Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za ovu  godinu.

Podršku je dobio i prijedlog Cjenovnika o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu.

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2018. godine,

Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo u 2018. godini,

Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo u 2018. godini.

Share Follow View