Održana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 7. maja ove godine održalo je svoju 28. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su  usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu – završni račun. Na sjednici je podržana Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, te Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu – Rebalans Budžeta.

Usvojena je i Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu. Dobitnik zlatne plakete Općine Novo Sarajevo je udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“, a srebrene plakete karate klub „Sensei“.

Donesena je i Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu. Dodijelit će se 509 stipendija, i to za 246 učenika i 263 studenta, a ukupni iznos sredstava za ove namjene je 458.650 KM.

Podršku su dobile i Odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine iz prethodne 2018. godine, zatim Odluka o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta /renta/ za 2019. godinu, te Odluka o određivanju visine naknade za eksproprisano i dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište za 2019. godinu,

Na sjednici usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti Kantonu Sarajevo za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Vijećnici su na sjednici usvojili sljedeće izvještaje:

Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Izvještaj o naplati naknade za korištenje javnih površina za 2018. godinu,

Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Izvještaj o stanju u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih cesta na području općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Izvještaj o radu vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva za 2018. godinu, te

Izvještaj o radu JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” za 2018. godinu.

Vijećnicima su podnesene sljedeće informacije: Informacija o realizovanim projektima odabranim na osnovu javnog poziva OCD/NVO za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša, te Informacija o radu Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo u 2018. godini.

Share Follow View