djmedia:2712

Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojen Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu u iznosu od 18. 242. 500 KM

djmedia:2712

U četvrtak, 29. decembra održana je  3. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je donesena Odluka o privremenom finansiranju potreba Općine Novo Sarajevo, za period januar-mart 2017. godine. Utvrđen je i Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2017. godinu, koji se stavlja na Javnu raspravu u periodu od 04. 01. 2017. godine do 31.01. 2017. godine.

Vijećnici su na 3. sjednici Općinskog vijeća usvojili Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu u iznosu od 18.242.500 KM, te se isti upućuje na Javnu raspravu u periodu od 04.01.2017. do 31.01.2017. godine. Nakon toga za usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu, koja se također stavlja na javnu raspravu od 04.01.2017. do 31.01.2017. godine a provodit će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća.

Na sjednici Vijeća usvojene su Odluke o profesionalnom obavljanju funkcije Predsjedavajuće Općinskog vijeća Novo Sarajevo,  o izmjenama i dopunama Odluke o Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo, o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija, te Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu. Vijećnici su usvojili i Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu.

Donesen je Zaključak o davanju saglasnosti Kantonu Sarajevo za obavljanje komunalnih djelatnosti na način kako je to i do sada rađeno, a do definitivnog uređenja ove oblasti, odnosno do donošenja Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj djelatnosti, Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći i Zakona o lokalnoj samoupravi KS.

Na 3. sjednici Općinskog vijeća podnesen je Izvještaj o stanju u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Novo Sarajevo za 2016. godinu,kao i informacije o  o radu osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo, o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija na području općine Novo Sarajevo, te informacija o stanju planske dokumentacije za područje općine Novo Sarajevo.