Održana 34. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. novembra ove godine, održalo je svoju 34. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku o imenovanju Anesa Mašića za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo. Podržan je Prijedlog Odluke o imenovanju Nusreta Palavre za predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo, kao i Prijedlog Odluke o imenovanju Miljane Cvijan za člana Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo.

Općinskom vijeću podnesena je Informacija o radu osnovnih škola na području Općine Novo Sarajevo koja daje uvid u uspjeh učenika u učenju i vladanju na kraju jednogodišnjeg školskog ciklusa, realizaciju redovne nastave i ostalih oblika neposrednog odgojno-obrazovnog rada, inkluzije, takmičenja, slobodnih aktivnosti, kulturne djelatnosti, stručnog nadzora nad radom škola, te oblicima saradnje i podrške osnovnim školama Općine Novo Sarajevo.

 

Share Follow View