Održana 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 27. februara ove godine, održalo je svoju 37. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta.

Podršku je dobio i Nacrt Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja koji se upućuje u javnu raspravu od 03.03. do 31.03.2020. godine.

Općinsko vijeće razmatralo je i podržalo Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

Na sjednici je prihvaćena Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za poslove iz stambene oblasti, kao i Odluka o imenovanju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu.

Na sjednici su podnesene slijedeće informacije:

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za 2019. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje za 2019. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta za 2019. godinu,

– Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo,

– Informacija o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom na području Općine Novo Sarajevo,

– Informacija o snabdijevanju prirodnim gasom na području Općine Novo Sarajevo i

– Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo.

 

Share Follow View