Održana 5. Hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo o epidemiološkoj situaciji na području Općine Novo Sarajevo

 

U petak, 19. marta ove godine održana je 5. Hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo putem on-line platforme, a kojom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše.

Vijećnicima Općinskog vijeća podnesena je informacija Treće policijske uprave – PS Novo Sarajevo, Službe za civilnu zaštitu Novo Sarajevo, JU “Dom zdravlja Novo Sarajevo” o problemima koje je prouzrokovala pandemija COVID – 19, sa prijedlogom mjera pomoći od strane Općine Novo Sarajevo.

Informaciju su podnijeli komandir Treće policijske uprave Ivica Buzuk, zatim direktorica Doma zdravlja prof.dr. Amira Skopljak, te predstavnici Službe civilne zaštite Općine Novo Sarajevo. Ovim putem, vijećnici su informisani o svim aktivnostima i vanljudskim naporima koje ulažu medicinski radnici, ali i policijski službenici u pružanju usluga građanima oboljelim od virusa Covid -19, zatim u kontroli provođenja mjera propisanih od strane kriznih štabova, kao i prevencije i suzbijanja širenja koronavirusa na području općine Novo Sarajevo.

Nakon duže diskusije, vijećnici su predložili, te usvojili nekoliko zaključaka u okviru ove tačke dnevnog reda, a koji će biti upućeni Općinskom načelniku na razmatranje i dalje postupanje.

Na 5. Hitnoj sjednici povučene su tačke dnevnog reda koje su se odnosile na iskazivanje interesa Općinskog vijeća o donošenju Odluke o osnivanju Komisije za privredno – ekonomski oporavak od posljedica koronavirusa – povremeno radno tijelo.

Share Follow View