Održana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na 8. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, podržan je Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Razmatrana je Informacija o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar-juni 2021. godine. Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, kao i Odluku o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu.

Na ovoj sjednici su primljene na znanje: Informacija o realizaciji godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, Informacija o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo i Informacija o stanju pothodnika Hrasno Brdo.

 

 

Share Follow View