djmedia:2808

Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojena Odluka o dodjeli jednokratne pomoći za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta

djmedia:2808

Općinsko vijeće Novo Sarajevo 30. maja ove godine održalo je svoju 8. sjednicu, kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnicima Općinskog vijeća podnesen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine.

Na 4. sjednici Vijeća usvojene su i slijedeće odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog značaja za Općinu Novo Sarajevo, zatim o raspodjeli preostalih sredstava za dodjelu stipendija za školsku 2016.-2017. godinu.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo usvojilo je i odluke o razrješenju Predsjednika Skupštine JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo, zatim o davanju Saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti Predsjednika Skupštine Javnog Preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,te Odluku o potvrđivanju razrješenja člana Nadzornog odbora Javnog Preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.

Na današnjoj sjednici razmatarn je Nacrt Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici, te se isti upućuje na Javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili i Odluku o dodjeli jednokratne pomoći za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta. Visina jednokratne novčane naknade za opremu blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta iznosi 500 KM. Usvojena je potom i Odluka o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu, a visina novčane pomoći iuznosi 50 KM mjesečno i isplaćivat će se u periodu od 12 mjeseci.

Usvojene su i odluke o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo, te Odluka o pristupanju izradi Gender plana Općine Novo Sarajevo, za period 2017.–2021. godina.

Vijećnicima su podnesene i informacije o provedbi Plana zaštite od požara za područje općine Novo Sarajevo, zatim o stanju javnih zelenih i parkovskih površina, sa prijedlogom mjera za unapređenje hortikulturalnog održavanja parkovskih i zelenih površina na području općine Novo Sarajevo, te informacija o stanju komunalne higijene na području općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje o mjesnim zajednicama, uz prijedlog mjera za poboljšanje.

Razmatran je, a potom i usvojen i Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Novo Sarajevo za period 2017.-2021. godine, kao i Izvještaj o radu JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu“ Novo Sarajevo za 2016. godinu.