Održana hitna sjednica Vlade Kantona Sarajevo zbog negativnih pojava uzrokovanim lošim vremenskim uslovima

 

Danas je održana hitna sjednica Vlade Kantona Sarajevo zbog negativnih pojava uzrokovanim lošim vremenskim uslovima.

“Trenutna situacija u Kantonu Sarajevo jeste ozbiljna, ali je pod kontrolom. Pozivamo građane da smanje kretanje na neophodni minimum unutar KS, ali i vani, posebno zbog prekida saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama. Neki građani su ugroženi i mi želimo da im adekvatno pomognemo”, poručio je premijer KS Edin Forto u obraćanju javnosti, povodom situacije u Kantonu Sarajevo izazvane obilnima padavinama i poplavama.

Ovom prilikom, saopštio je zaključke i mjere Vlade sa hitne sjednice koja traje kontinuirano povodom ove situacije:

– Nalaže se Štabu civilne zaštite KS da pokrene sve mjere propisane u planovima aktivne odbrane od poplava za područje KS;

– Nalaže se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da svojim ljudskim resursima i opremom izađe na poplavljena područja i poduzme sve aktivne mjere odbrane od poplava. Kanton Sarajevo ima Plan aktivne zaštite od poplava;

– Traži se od općinskih štabova civilne zaštite da svojim ljudskim resursima i tehnikom izađu na poplavljena područja;

– Nalaže se javnim komunalnim preduzećima da daju na raspolaganje sva svoja sredstva i mehanizaciju radi pomoći u borbi protiv poplava;

– Nalaže se nadležnim ministarstvima da, po potrebi, na poplavljenim i rizičnim područjima obustave rad škola, obdaništa i drugih javnih ustanova;

– Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da putem nadležnih policijskih organa vrši osiguranje javnog reda i mira, te bezbjednosti regulacije saobraćaja;

– Nalaže se Ministarstvu zdravstva da, u okviru nadležnih javnih zdravstvenih ustanova, formira timove za pružanje pomoći ugroženom stanovništvu (ovo se posebno odnosi na Hitnu pomoć i domove zdravlja);

– Nalaže se Ministarstvu privrede KS da uspostavi saradnju sa Agencijom za vodno područje sliva rijeke Save, Hidrometeorološkim zavodom FBiH, u cilju praćenja prognoza, intenziteta padavina i vodostaja, radi pravovremenog obavještavanja učesnika odbrane od poplava;

– Nalaže se Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS da se obrati Federalnoj upravi civilne zaštite, zbog pružanja neophodne pomoći;

-Nalaže se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da uspostavi koordinaciju sa općinskim štabovima civilne zaštite;

– Nalaže se Direkciji za robne rezerve KS da, po potrebi, stavi na raspolaganje svoje robne rezerve za pomoć ugroženom stanovništvu u poplavljenom dijelu Kantona Sarajevo;

– Ministar privrede Adnan Delić će, uime ministra Envera Hadžiahmetovića a koji je po funkciji komandant Štaba civilne zaštite, koordinirati rad Vlade, Civilne zaštite i općinskih civilnih zaštita na terenu; te

– Služba za protokol i press KS je zadužena da kontinuirano izvještava građane o stanju na terenu.

„Od ranih jutarnjih sati imamo velikih izazova po pitanju odvijanja saobraćaja u KS, zbog obilnih padavina. Imamo situaciju da je veliki broj cesta poplavio, prije svega u općinama lidža, Novi Grad, Ilijaš i Trnovo. Trenutno se radi na sanaciji tih problema“, istakao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Naglasio je i kako se javio ozbiljan problem vezan za odvijanje javnog prevoza i saobraćaja u opšte u gradu, zbog čestog nestanka električne energije. U protekla tri sata smo imali više puta nestanak električne energije, što je dovodilo da semafori u cijelom gradu nisu radili. I sada je situacija slična i mijenja se iz minute u minut. Radi se na rješavanju problema sa trafo stanicom u Reljevu. Imamo ekipe u pripravnosti, koje čekaju momenat da se pusti struja, kako bi se krenulo u sanaciju i popravljanje semafora“, objasnio je ministar Šteta.

Dodao je kako će u saradnji sa MUP-om na najbitnijim i najfrekventnijim raskrsnicama saobraćaj regulisati policijski službenici.

„Po pitanju javnog prevoza, tramvajski i trolejbuski saobraćaj se ne odvija kako treba, od jutros je u više navrata ovaj saobraćaj bio obustavljen zbog prekida sa napajanjem električnom energijom. Moram istaći da minibuske i autobuske linije, također, imaju velikih izazova zbog nerada semafora i veće frekvencije na cestama. Situacija je poprilično kompleksna od jutros, a ja apeliram na naše građane da bez velike potrebe ne izlaze, dok se stanje sa električnom enegijom i javnim prevozom ne stabilizuje. Držimo situaciju pod kontrolom, ali potrebna nam je i pomoć građana koja se odnosi na smanjenje kretanja“, naglasio je ministar Šteta, te poručio da su svi na terenu, kao i da će dati sve od sebe.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica je u svom obraćanju na današnjoj vanrednoj press konferenciji kazao kako su policijski službenici MUP-a KS u od ranih jutarnjih sati na terenu.

„Posebnu pomoć i podršku pružaju stanovništvu na ugroženim područjima“, istakao je ministar.

Naveo je i kako će, u isto vrijeme, policajci biti angažirani na regulaciji saobraćaja, kao i na održavanju stabilnim javnog reda i mira na području našeg kantona.

Ministar Katica je dodao i da je, kada je u pitanju regulacija saobraćaja, Uprava policije promptno reagirala još od ranih jutarnjih sati.

Naglasio je i kako se vrše i provjere svih „uskih grla“ na cestama, kao i regulaciju saobraćaja u skladu sa mogućnostima na terenu.

„Molimo sve građane za strpljenje, kao i da svedu svoje kretanje na neophodni minimum i time aktivno doprinesu jednom normalnijem odvijanju života u situaciji, kada imamo stanje poplave na području KS, odnosno na području općine Ilidža“, rekao je ministar Katica.

Posebno je naglasio da je Uprava policije angažovala dodatan broj ljudi koji su bili ili na godišnjem odmoru ili su koristili slobodne dane.

„I oni će se angažovati i biti dijelom ovih snaga koji osiguravaju normalan život na području KS“, najavio je ministar Katica.

Na kraju današnje vanredne konferencije premijer Forto je saopštio kako je voda za piće ispravna, kao i da nema problema sa vodosnabdijevanjem u KS.

Share Follow View