Održana javna rasprava na temu nacrt Odluke o usvajanju i nacrt Odluke o provođenju UP „Milkos“

U prostorijama MZ „Pofalići I“,  7. augusta ove godine, održana je Javna rasprava na temu Nacrt Odluke o usvajanju i Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Milkos“.

Riječ je o detaljnom planskom dokumentu koji obuhvata lokaciju između Sjeverne longitudinale  i željezničke pruge na jugu i planiranog Gradskog autoputa na sjeveru, prostor nekadašnje Mljekare.

Plan je bio na javnom uvidu u periodu od 05.07.-05.08.2019. godine i građani su imali mogućnost upoznati se sa sadržajem tekstualnog i grafičkog priloga nacrta odluka. Na javnoj raspravi vođena je konstruktivna diskusija, a razmijenjena mišljenja, prijedlozi, komentari i stavovi uzet će se u razmatranje prilikom izrade prijedloga odluka, koje će se ponuditi Općinskom vijeću Novo Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

Građani ovog lokaliteta, vlasnici zemljišta i objekata koje se nalaze u obuhvatu plana i neposrednom kontaktu s Planom, te ostali subjekti, mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti Općini Novo Sarajevo putem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma do 31.08.2019. godine.

Primjedbe se dostavljaju putem MZ „Pofalići I“, protokola Općine Novo Sarajevo, te putem e-maila: urbanizam@novosarajevo.ba  .

Poželjno je da građani, radi bolje i sigurnije identifikacije, uz podnesak kojim se obraćaju organu uprave dostave prateću dokumentaciju kojom dokazuju osnovanost svoje primjedbe, te osnovne identifikacione podatke koje treba sadržavati svaki podnesak.