Održana konferencija „Uticaj procesa pristupanja Europskoj uniji na jedinice lokalne samouprave“

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske u Sarajevu je, 13. marta ove godine, održana konferencija „Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave”.

Konferencija kojoj su prisustvovali i predstavnici Općine Novo Sarajevo imala je za cilj da upozna predstavnike relevantnih institucija i organizacija, sa nalazima izrađene analize i proizašlog Izvještaja sa potrebama i budućim koracima saveza i jednica lokalne sampurave u BiH u procesima pristupanja Evropskoj uniji. Savezi su na osnovu podataka prikupljenih kroz analizu i razgovore sa jednicama lokalne samouprave pripremili EU mapu puta, u kojoj su identifikovane oblasti i aktivnosti djelovanja kako saveza, tako i tijela saveza u narednom periodu.

O ovoj temi diskutovali su panelisti, predstavnici viših nivoa vlasti koji su iz svog ugla komentarisali i ulogu jednica lokalne samourave u ovim procesima, a na konferenciji su  predstavljena i iskustva iz regiona.

Konferencija je organizovana u sklopu Projekta „Jačanje kapaciteta saveza općina/opština i gradova u BiH”,  a koji u partnerstvu sprovode Savez općina i gradova Federacije BiH , Savez opština i gradova Republike Srpske, te Savez lokalnih i regionalnih vlasti Švedske, a uz finansijsku podršku vlada Švedske i Švicarske.