Okončani radovi u ulici Ljubljanska

Na osnovu predloženih prioriteta Općine Novo Sarajevo, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je okončala izvođenje radova u ulici Ljubljanska. Izvršena je rehabilitacija ove ulice sa nivelacijom šahtova. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 70.000 KM.

Što se ostalih predloženih lokacija tiče u toku je revizija projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela ulice Drinska, koja će obuhvatiti i nivelaciju postojećih šahtova. Po pribavljanju neophodnih saglasnosti Direkcija će pristupiti realizaciji ovog projekta.

Također, prema informacijama iz Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, očekuje se i početak radova na sanaciji ulice Marka Marulića. Procijenjena vrijednost radova iznosi 150.000 KM.