Općina Novo Sarajevo izdvojila sredstva za 360 đačkih užina

Iz budžeta Općine izdvojena su sredstva za đačke užine za učenike osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo. Užina je namijenjena za djecu šehida, palih boraca, ratnih vojnih invalida, romsku djecu i djecu slabijeg imovnog stanja U budžetu Općine Novo Sarajevo za 2005. godinu planirana su novčana sredstva u iznosu od 32.000,00 KM za finansiranje užina djeci šehida, palih boraca, RVi, romskoj djeci i djeci slabijeg imovnog stanja, inače učenicima osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo.

Ukupno će biti finansirano 360 užina dnevno i to:
O.Š. “Čengić Vila I” 41, O.Š. “Kovačići” 31, O.Š. “Grbavica I” 31, O.Š. “Velešički heroji” 38, O.Š. “Pofalići” 51, OŠ “Malta” 50, O.Š. “Grbavica II” 52 i O.Š. “Hrasno” 66 užina.

Nakon provedene zakonom utvrđene procedure, osnovne škole su izvršile izbor najpovoljnijeg ponuđača, sa kojima je Općina Novo Sarajevo zaključila ugovor o isporuci užina osnovnim školama, prema planu koji su utvrdili direktori škola.

Ugovori su zaključeni sa sljedećim firmama: “KLAS” d.d. Sarajevo, “SPRIND” d.d. Rajlovac-Sarajevo, SUR školska kantina “FAST” Sarajevo i SUR “DAMA TRADE” Sarajevo.

Ðačke užine su se počele distribuirati 03.10.2005. godine i isporučivaće se školama sedam mjeseci u školskoj 2005/06. godini , a to su: oktobar, novembar, decembar, februar, mart, april i maj.

Share Follow View