Općinsko vijeće zaključilo

Otpisati dug firmi “Braplin” Firma Braplin čiji je osnivač Udruženje građana RVI od 01. 07. 2003. do 31. 03. 2004. godine koristiće bez naknade dio poslovnih prostorija u Taksi domu u naselju Hrasno. Ovo je odlučilo Općinsko vijeće Novo Sarajevo, koje je takođe donijelo zaključak da se otpiše dug ove firme na ime neizmirene zakupnine za korištenje poslovnih prostorija.
U obrazloženju ovog zaključka, između ostalog, navodi se da su svi uposlenici ove firme RVI teže kategorije, te da se firma nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, ali da plan i program rada Braplina obećava prevazilaženje trenutne teške situacije.
Načelnik Općine Krunoslav Raspudić i firma Braplin ugovorom su regulisali prava i obaveze i druge uvjete korištenja ustupljenih poslovnih prostora.

Share Follow View