Općinsko vijeće

Uvodi se kodeks etičkog ponađanja Općinsko vijeće Novo Sarajevo, pristupilo je uvođenju Javnog etičkog kodeksa ponađanja za izabrane zvaničnike. U pripremi Nacrta teksta Etičkog kodeksa radna grupa je u saradnji sa predstavnicima Terenskog ureda OSCE a – Odjela za demokratizaciju pripremila anketni upitnik na temu Kodeks ponađanja izabranih zvaničnika koji je dostavljen na javnu raspravu u mjesne zajednice, vijećnicima u Općinskom vijeću, jedinstvenom organu uprave i političkim partijama koje participiraju u Općinskom vijeću. Nakon analize ispitivanja javnog mišljenja došlo se do zaključka da postoji potreba za preciziranjem ponađanja izabranih predstavnika u obavljanju njihovih dužnosti.
– Općinsko vijeće je pristupilo uvođenju Javnog etičkog kodeksa ponađanja za izabrane zvaničnike predstavnike u Općini Novo Sarajevo, preciziranjem standarda ponađanja koja se očekuju od izabranih predstavnika. Izabrani predstavnici svoje dužnosti obavljaju savjesno, otvoreno i odgovorno u okviru prava i u skladu sa mandatom koji su dobili , kazala je Mirsada Kazazić sekretar Općinskog vijeća.

Share Follow View