Opće mjere ranije naredbe koja je na snazi produžene su za narednih 14 dana

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 11.02.2021. usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 8.2.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od danas, 12.02.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

Usvojenom naredbom, opće mjere ranije naredbe koja je na snazi produžene su za narednih 14 dana, dok je naredba u nekim dijelovima proširena.

Informacija je preuzeta sa web stranice Federalnog mininstarstva zdravstva i web stranice Vlade FBiH:

 

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/466/vlada-fbih-krizni-stab-stozer-fmz-opce-mjere-produzene-za-14-dana-dozvoljene-posjete-osobama-u-ustanovama-koje-smjestaju-starije-osobe

http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka3.php

 

Share Follow