Općina Novo Sarajevo i ove godine podržala rad Roditeljske kuće

Općina Novo Sarajevo kontinuirano pomaže rad Roditeljske kuće,  a ove godine u cilju stvaranja što boljih uvjeta i ugodnijeg okruženja za oboljelu djecu koja su smještena u ovom objektu Općina je izdvojila 15.000  KM.

Od prošle godine, Općina je uvrstila u Budžet direktno finansiranje rada Roditeljske kuće kojom isključivo pravo korištenja i upravljanja ima Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka”, te time je ovo postala stalna stavka Općinskog budžeta.

Tim povodom, Općinski načelnik dr. Hasan Tanović danas je obišao Roditeljsku kuću, te sa predsjednikom Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka” Fikretom Kubatom potpisao Ugovor o realizaciji sredstava.

Udruženje radi sa djecom i omladinom oboljelom od raka, te omogućuje boravak roditelja i/ili bližih srodnika sa bolesnim djetetom koji se dugotrajno liječe i borave na Hematoonkološkom odjeljenju Pedijatrijske klinike Jezero u Sarajevu,  a koji doprinosi bržem i sigurnijem izlječenju, kako psihičkom tako i fizičkom.

Navedena sredstva namijenjena su za nabavku opreme za apartmane, nabavku sredstava za higijenu i dezinfekciju objekta, kao i za nabavku prehrane i lične higijene korisnika Roditeljske kuće, te za plaćanje režijskih troškova.

Share Follow View