djmedia:2560

Općina Novo Sarajevo izvršila provjeru ispunjavanja zahtjeva sistema upravljanja

Općina Novo Sarajevo izvršila je provjeru ispunjavanja zahtjeva sistema upravljanja. U toku provjere, a u okviru niza pozitivnih nalaza, naročito je istaknuta spremnost Općine u donošenju “Programa mjera za prevazilaženje posljedica Korona virusa” i dodjele  značajnih sredstava pravnim licima u ovoj lokalnoj zajednici. Ovim Programom i aktivnostima koje je  Općina  poduzela, kao i  sumom  koju su odvojili za pomoć pravnim licima, nesumnjivo dokazuje da Općina i Načelnik na čelu iste imaju razvijen visoki  stepen društvene odgovornosti, navodi se u nalazima.

Općina je uvela elektronsku distribuciju dokumenata, čime je ubrzala komuniciranje, protok informacija, smanjila potrošnju papira, ketridža, kao i utroška električne energije.

U cilju poboljšanja DMS ( dokument menadžment sistema) u toku je izrada Uputstva o obavezama i odgovornostima korisnika ovog sistema, koji će, sigurno, donijeti mnoga poboljšanja jer će postojati objašnjenja i smjernice o korištenju ovog sistema, čiji kapacitet nije iskorišten.

Vrlo seriozno i kvalitetno je urađen Interni audit, sa veoma dobrim opažanjima, odnosno, neusklađenostima kao i preporukama, koje su suštinskog karaktera. Ovakav način izvođenja Internog audita će sigurno donijeti mnoga poboljšanja u poslovanju Općine, kao i poboljšati kvalitet rada u svim procesima.

Tokom provjere sistema upravljanja kvalitetom nisu utvrđene neusklađenosti sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015.

 

Share Follow