Općina Novo Sarajevo obezbijedila zaštitni materijal za potrebe deset novosarajevskih osnovnih škola

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo putem Štaba civilne zaštite Općine obezbijedio je zaštitni materijal za potrebe deset novosarajevskih osnovnih škola.

Maske, rukavice i dezinfikaciona sredstva namijenjena su za nastavno osoblje koje dolazi i radi dok zvanično traje školska godina koja se odvija kroz on-line proces, a za sve škole materijal je preuzeo predsjednik aktiva direktora novosarajevskih osnovnih škola, Kenan Trebinjac direktor OŠ “Velešićki heroji”.

Osnovne škole, po preporuci Vlade Kantona Sarajevo, rade svaki dan od 09:00 do 13:00 sati, a svakodnevno u objektima škola boravi minimalno pet radnika, koji dolaze u kontakte i sa trećim licima. Obzirom da škole nisu bile u mogućnosti da nabave zaštitnu opremu, obratile su se Općinskom štabu civilne zaštite za pomoć u nabavci maski i rukavica, kako bi zaštitili svoje radnike i nastavnike tokom pandemije širenja korona virusa.

Share Follow View