Općina Novo Sarajevo započela proces usklađivanja i reprogramiranja postojeće „Integrirane strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023“

Odlukom o pokretanju procesa strateškog planiranja Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 10/21) Općina Novo Sarajevo započela je proces strateškog planiranja radi usklađivanja postojeće „Integrirane strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023“ sa novim metodološkim pristupom strateškom planiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se temelji na Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbi o izradi strateških dokumenata, za period 2021-2027.

U prethodnom periodu prikupljani su relevantni podaci za potrebe prilagodbe strateške platforme. Na osnovu istih, izrađen je Nacrt strateške platforme. U cilju dobijanja što kvalitetnijeg strateškog dokumenta, neophodno je uključivanje svih zainteresovanih strana.

Ljubazno molimo sve građane, privrednike, udruženja, nevladine organizacije i sve druge zainteresovane strane sa područja Općine Novo Sarajevo da daju komentare, prijedloge i sugestije na Nacrt strateške platforme kroz Obrazac za komentare i isti dostave na email adresu: kucanine@novosarajevo.ba najkasnije do 31.07.2021. godine.

U prilogu:

1. Nacrt strateške platforme Općine Novo Sarajevo (usklađene i revidirane za period 2021-2027. godine)

2. Obrazac za komentare

Share Follow