Općinsko takmičenje iz informatike

U prostorijama OŠ ”Grbavica I”, 11. marta ove godine, održano je općinsko takmičenje iz informatike za učenike  novosarajevskih osnovnih škola. Takmičenje je bilo ekipnog karaktera i učestvovalo je osam školskih ekipa sa po tri učenika.

Prvo mjesto osvojila je ekipa  OŠ “Isa-beg Ishaković“ koju su predstavljali učenici Harun Vuk, Alija Vuk i Ahmed Haračić, drugo mjesto pripalo je timu učenika OŠ „Grbavica II“, koju su predstavljali učenici Ahmed Abdullah, Tarik Fetahović i Kenan Izetbegović, dok su treće mjesto zauzeli učenici OŠ „Kovačići“ u sastavu: Esma Jakupović, Amra Gogalić i Adian Krivić.

Pobjednik općinskog takmičenja iz informatike predstavljat će Općinu Novo Sarajevo na kantonalnom takmičenju.