Općinsko vijeće Novo Sarajevo: Strelište u Velešićima zvaće se po Vinku Šamarliću, a Sportska dvorana na Grbavici po Goranu Čengiću

Peta redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana je putem on-line platforme u četvrtak  27. maja 2021. godine. Sjednicu je vodio predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o davanju naziva Sportskoj dvorani na Grbavici. Novi naziv  je Sportska dvorana „Goran Čengić“.

U obrazloženju Odluke, između ostalog, navedeno je da se na ovaj način želi odati počast sugrađaninu koji je svojom ljudskošću zadužio ovaj grad. Mlade generacije bi trebale da uče o njemu kada se neustrašivo pobunio protiv zločinca Veselina Vlahovića Batka stajući u zaštitu profesora Husnije Ćerimagića. Goran Čengić je, pored toga, bio i vrhunski sportista, rukometaš koji je bilježio dobre sportske rezultate širom biše Jugoslavije.

Ubuduće će i Zona sporta i rekreacije u obuhvatu Regulacionog plana „Velešići“ imati novi naziv – Centar za edukaciju, sport i rekreaciju „Vinko Šamarlić“.  Navedenu Odluku o davanju naziva predložio je načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović, u znak sjećanja na istaknutog komandira Specijalne borbene jedinice sa činom kapetana i džudiste sarajevskog kluba JK „Željezničar“ s kojim je osvojio brojne medalje. Početkom opsade Sarajeva Vinko Šamarlić je bio borac u Specijalnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine – Odred Bosna.  Posthumno je odlikovan “Zlatnom policijskom zvijezdom”, “Medaljom za hrabrost” i “Ordenom zlatnog grba sa mačevima”. Šamarlić je poginuo 8. juna 1992. godine u odbrani naselja Hrasno Brdo, dan prije odlaska olimpijskog tima u Barcelonu, gdje je trebao nositi bh. zastavu na otvaranju Olimpijskih igara.

Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o proglašenju udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ od javnog interesa za Općinu Novo Sarajevo.  Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, prepoznato je od strane Općine kao nevladina organizacija koja pruža dodatnu podršku obrazovnom i humanitarnom djelovanju u državi Bosni i Hercegovini, a čije je sjedište na području Općine. U povodu obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo – 16.05.2021. godine, u kategoriji kolektiva, Zlatna plaketa pripala je ovom Udruženju za iskazane  rezultate postignute u moralnoj i materijalnoj podršci djeci, mladima i njihovim roditeljima u BiH. Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, osnovano je 1994. godine i nikada nije prestalo sa radom, svoje programske ciljeve i misiju, ostvaruje na području cijele države Bosne i Hercegovine. Usvojen je i Zaključak kojim se predlaže da Gradsko vijeće kao i sva ostala općinska vijeća razmotre mogućnost predlaganja Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ kao Udruženje od značaja.

Na sjednici je usvojena Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Statuta Općine Novo Sarajevo. Razmatrana je i usvojena Odluka o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2021. godinu. Podržan je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost.

Podršku su dobili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom umanjenju mjesečnih naknada za zakup poslovnih prostora i naknada za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo kojom se utvrđuju uslovi i način umanjenja zakupa do 31.08.2021. godine kao mjera ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih  korona virusom COVID-19. Usvojena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Novo Sarajevo.

Odlukom o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo član Savjeta u MZ „Trg heroja“ Samir Avdić zamjenjuje se sa novom članicom Džemilom Šišić i u MZ „Pofalići“ član savjeta Jasmin Karić zamjenjuje se novim članom Izudinom Panjetom.

Na sjednici je usvojen Prijedlog Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo. Podržani su i Prijedlog Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.

Vijećnici su razmatrali i slijedeće informacije:

– Informacija o provedbi Plana zaštite od požara za područje Općine Novo Sarajevo, za 2020. godinu,

– Informacija o stanju saobraćaja u mirovanju na području općine Novo Sarajevo, sa prijedlogom mjera za rješavanje,

– Informacija KJKP „Rad“ o stanju komunalne higijene na području Općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje u MZ, uz prijedlog mjera za poboljšanje i

– Informacija o radu Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo za 2020. godinu.

 

Share Follow View