Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2018. godinu

Program rada u pdf formatu

 

Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2017.godinu i Program o izmjenama Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2017. godinu.

Program rada za 2017. godinu u pdf formatu

Program o izmjenama Programa rada za 2017. godinu u pdf formatu

 

Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2016.godinu

Program rada u pdf formatu

Kontakt

Ana Baltić

Predsjedavajuća Općinskog vijeća
Sarajevo
033/492-268
Datum rođenja: 09.02.1951
Stručna sprema: VSS – TEKSTILNI INŽENJER
ana.baltic@ov.novosarajevo.ba

Mehemed Cero

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća
Kambernik (Višegrad)
Datum rođenja: 14.10.1954
Stručna sprema: SSS
mehemed.cero@ov.novosarajevo.ba

Edin Rovčanin

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća
Sarajevo
Datum rođenja: 16.02.1988
Stručna sprema: SSS
edin.rovcanin@ov.novosarajevo.ba

Zuhmed Džaka

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća
Sarajevo
Datum rođenja: 17.10.1955.
Stručna sprema: SSS
zuhmed.dzaka@ov.novosarajevo.ba

Mersiha Šabaredžović – Klačar

Sekretar Općinskog vijeća
Sarajevo
033/492-268
Datum rođenja: 29.08.1979
Stručna sprema: VSS-diplomirani pravnik
vijece@novosarajevo.ba