Operativni centar CZ ONS raspolaže sa dodatnim brojem telefona

Operativnom centru civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, za potrebe  izvršavanja zadataka koji se odnose na prijem i slanje informacija iz oblasti zaštite i spašavanja, pored postojećeg aktivnog telefonskog broja (fiksni) 033/492-199, dodijeljen je dodatni telefonski broj (mobilni) 061-342-242.

Share Follow View