Opremanje Službe zaštite od požara Civilne zaštite Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo putem Službe za civilnu zaštitu kontinuirano pomaže rad Službe zaštite od požara organizovane kroz Vatrogasno društvo „Novo Sarajevo 1934“.

U cilju povećanja protivpožarne zaštite i sigurnosti građana, izvršena je nabavka 25 naprtnjača za gašenje požara vodom, kapaciteta 25 litara. Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je 10.000 KM. Do kraja ove godine planirana je i nabavka intervencijskih i radnih uniformi za potrebe ove službe.