Osobama starijim od 65 godina dozvoljeno kretanje radi preuzimanja penzija od 6. do 10. aprila 2020. godine od 08 do 12:00 sati

Federalni Štab civilne zaštite donio je dopunu Naredbe kojom je osobama starijim od 65 godina dozvoljeno kretanje radi preuzimanja penzija od 6. do 10. aprila 2020. godine od 08 do 12:00 sati, a osobama mlađim od 18 godina dozvoljeno kretanje u vozilu.

DOPUNA NAREDBE u pdf formatu

Share Follow View