Počela realizacija projekta „3D PRINTER JE COOL NAUČI GA I TI“

U Dječijoj kući „Novo Sarajevo“ ponedjeljkom i utorkom od 17:30 do 19:00 sati učenici novosarajevih osnovnih škola imaju priliku da se kroz besplatnu edukaciju, u okviru projekta „3D PRINTER JE COOL NAUČI GA I TI“, upoznaju sa 3D Print tehnologijom.

Ovaj projekat podrazumijeva edukciju učenika petih, šestih, sedmih, osmih i devetih razreda novosarajevskih osnovnih škola kako bi se povećao nivo informatičke pismenosti na način da ovladaju vještinama informatičkog 3D programiranja. Edukatori na radionicama su stručnjaci iz oblasti Tehničke kulture, Informatike i računarstva koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa djecom.

Izrada 3D oblika podstiče dječiju upornost, logičko razmišljanje, kreativnost, radoznalost uz spoznaju da rješenja uvijek postoji. Rano upoznavanje sa 3D-om mladim osobama može da probudi interesovanje i za druge oblasti usko vezane za 3D programe, informatikom i računarima. Cilj projekta je da se poveća uključenost mladih ljudi u edukativne aktivnosti iz oblasti izrade 3D modela i informatike.

Svi zainteresirani učenici novosarajevskih osnovnih škola za učešće u realizaciji ovog projekta koji se smatra novim oblikom pismenosti mogu se uključiti u jednu od već formiranih grupa. Prijave je moguće izvršiti putem e-maila: www.eduplus.wdbih.com

Projekat „3D PRINTER JE COOL NAUČI GA I TI“ provodi Udruženje „Edu Plus“ u okviru Javnog poziva Općine Novo Sarajevo udruženjima (organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama) za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, podrške za osobe treće životne dobi i zaštite okoliša.

Share Follow View