Počeli radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta Mjesne zajednice i ambulante Vraca

Nakon što su dvije godine trajale intenzivne aktivnosti na projektu rekonstrukcije i dogradnje objekta Mjesne zajednice i ambulante Vraca, ove sedmice su počeli građevinsko – zanatski radovi na realizaciji jednog od najznačajnijih projekata Općine Novo Sarajevo.

Ovim projektom planirana je sanacija i dogradnja objekta u kojem će na jednoj etaži biti smještene prostorije Mjesne zajednice, a u prizemlju objekta će se formirati ambulanta Vraca, uz suglasnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo

Radovi podrazumijevaju sanaciju krova, vanjske i unutrašnje stolarije, zamjenu podnih obloga, rekonstrukciju sanitarnih čvorova, zatim ugradnju elektro platforme za osobe sa invaliditetom, te radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskim instalacijama.

Vrijednost navedenih radova je oko 808.000,00 KM, a izvođač radova je Konzorcij ,,MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo – ,,EKO-TEH“ d.o.o. Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 70 kalendarski dana.

Share Follow View