Počeli radovi na sanaciji ulica Bugojanska, Saliha Udžvarlića i Zenička

U okviru tekućeg održavanja cesta na području Mjesne zajednice “Dolac” počeli su radovi na sanaciji ulica Bugojanska i Saliha Udžvarlića, te oštećenja u ulici Zenička.

Radovi podrazumijevaju uklanjanje postojećih elemenata kolovozne konstrukcije asfaltnog i tamponskog sloja i oštećenih ivičnjaka, te ugradnje novih slojeva sa novim ivičnjacima.

Izvođač radova je firma “Sarajevoputevi” d.o.o., a isti se realiziraju na osnovu odobrenih zahtjeva mjesne zajednice prilikom kreiranja Budžeta za 2022. godinu.

Rok za završetak radova je 30 dana.

Share Follow View