Podrška Općinskog načelnika ženama borcima Armije RBiH

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović primio je predstavnice Udruženja pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Predsjednica Udruženja pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine, dr.sc. Meldijana Arnaut Haseljić upoznala je Općinskog načelnika s radom Udruženja i planovima u budućnosti.

U narednom periodu je neophodno pokrenuti inicijativu za izgradnju Spomen obilježja za heroine Bosne i Hercegovine i Spomen sobe kako bi se žene borci, heroine odbrane Bosne i Hercegovine otrgle od zaborava. Nažalost, žene nisu na adekvatan način tretirane u odnosu na angažman tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Armiji BiH borilo se 5.360 žena. Njih 13 odlikovano je najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“, a devet posthumno.

Općinski načelnik dr. Tanović izrazio je punu podršku članicama ovog udruženja, te naglasio da Općina Novo Sarajevo pruža punu podršku boračkim udruženjima i svim pripadnicima Oružanih snaga RBiH na način sufinansiranja njihovog rada, finansiranjem projekata, njegovanjem kulture sjećanja, a sve s ciljem poboljšanja socijalnog statusa boraca i njegovanja tradicije odbrambeno-oslobodilačkog rata i NOR-a.

Share Follow View