Pomoć i naknade porodiljama s područja Općine Novo Sarajevo

U 2018. godini dodijeljene su jednokratne naknade za majke koje su dobile blizance, treće i svako naredno dijete, te mjesečne novčane pomoći za nezaposlene porodilje.

Pravo na jednokratnu naknadu porodiljama koje su dobile blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete u iznosu od 500 KM ostvarile su 64 porodilje. I, to: 14 majki za rođenje blizanaca, 42 majke za rođenje trećeg djeteta, 5 majki za rođenje četvrtog djeteta, jedna majka šestog djeteta, jedna majka osmog djeteta i jedna majka trojki.

Za ove namjene iz Budžeta Općine Novo Sarajevo izdvojeno je 40.000 KM.

Novčanu pomoć u iznosu od 50 KM u trajanju od 12 mjeseci ostvarile su i porodilje koje nisu u radnom odnosu.  Za navedenu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 150.000 KM od čega je realizovano 135.350 KM.

Sredstva se isplaćuju u skladu sa Odlukom o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu i Odlukom o dodjeli  jednokratne  naknade za porodilje  po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, usvojenim od strane Općinskog vijeća Novo Sarajevo.