PONIŠTENJE Javnog oglasa

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

PONIŠTENJE Javnog oglasa u pdf formatu.