Ponovljeni Javni poziv za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije za privredne subjekte sa područja Općine Novo Sarajevo

Pozivaju se sve zainteresovane banke da se prijave na Javni poziv za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje/regresiranje troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže za privredne subjekte sa sjedištem na području općine Novo Sarajevo. 

Rok za prijavu je 12.07.2022. godine, a sve detaljnije informacije mogu se dobiti putem kontakt telefona 033/492-164. 

Ponovljeni Javni poziv za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje/regresiranje troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže za privredne subjekte sa sjedištem na području općine Novo Sarajevo

Share Follow View