Posjeta Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“- Odjel za predškolski odgoj i upoznavanje sa radom ove odgojno-obrazovne ustanove

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović posjetio je Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“- Odjel za predškolski odgoj koji pohađaju djeca sa razvojnim teškoćama uzrasta od 3 godine do polaska u školu.

Tokom obilaska predstavljene su aktivnosti ove odgojno-obrazovne ustanove kojom je obuhvaćeno 62 djece uzrasta od 4 do 7 godina raspoređenih u 12 grupa. Sa djecom rade defektolozi, logopedi, fizioterapeuti, psiholozi, medicinske sestre i asistenti, te zahvaljujući i njihovoj upornosti bilježi se brz napredak u usvajanju novih znanja. Sva djeca imaju i redovne individualne tretmane. Na osnovu opservacije i procjene izrađuje se Individualni plan i program za svako dijete, kreiraju ciljevi za sva razvojna područja i provode edukacijski i rehabilitacijski programi. U radu se primjenjuju asistivne tehnologije i slikovni rječnik.

Svako dijete ima izrađen Individualni plan i program u kojem su postavljeni ciljevi za sva razvojna područja u skladu sa njegovim jakim stranama, sposobnostima i afinitetima.

Opremanjem logopedskog kabineta omogućeno je podizanje kvaliteta stručnih logopedskih usluga, dok se u sportskoj sali Odjela za predškolski odgoj odvijaju motoričke i druge aktivnosti.

Ova odgojno-obrazovna ustanova nalazi se u ulici Kemala Kapetanovića br. 43 na Grbavici.

Share Follow