Posjeta Edukativnom centru Nova Kasaba

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 10. oktobra ove godine, obišao je Edukativni centar Nova Kasaba u istoimenom mjestu na području Republike Srpske.

Općina Novo Sarajevo i ove godine obezbijedila je ruksake i školski pribor za  učenike prvih razreda koji nastavu pohađaju u ovom centru, te oko 150 paketića sa domaćim proizvodima za učenike od I-IX razreda i nastavni kadar. U ovoj školskoj godini u prvi razred upisano je 6 dječaka i 3 djevojčice.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je podsjetio da je prije tri godine odlukom Vlade Kantona Sarajevo Edukativni centar Nova Kasaba dodijeljen kao područna škola OŠ „Malta“, a obzirom da je udaljena 123 km od matične škole najudaljenija je područna škola u Europi.

„Želimo da pošaljemo poruku da tih 123 km koliko je ova obrazovna ustanova udaljena  od matične  škole nas ne može spriječiti u tome da izmamimo osmijeh na licima naše djece. Prva smo općina u Bosni i Hercegovini koja je uspostavila praksu da na početku školske godine nagradi prvačiće ruksacima i školskim priborom, te već trinaestu godinu zaredom tradicionalnom manifestacijom „Dan dječije radosti“ radimo na jačanju svijesti o kupovini domaćih proizvoda“, naglasio je općinski načelnik.

Ove godine, 616 prvačića novosarajevskih osnovnih škola dobilo je školske ruksake sa potrebnim priborom, dok je podijeljeno rekordnih 2.490 paketića sa domaćim proizvodima.

Predstavnici roditelja čija djeca idu na nastavu u Edukativni centar Nova Kasaba, učitelji i nastavnici zahvalili su se na podršci koju Općina Novo Sarajevo pruža povratnicima u ovaj dio Bosne i Hercegovine, kao i na pomoći u ostvarivanju prava na obrazovanje i jezik.