Postupak za priznavanje statusa borac-branitelj

Borac-branitelj je lice koje je provelo u OSRBiH u vrijeme agresije na RBiH najmanje dvije godine pod uslovom da istu nije samovoljno napustilo, kao i lice koje je stupilo u OS u životnoj dobi kada nije bilo vojni obveznik i lice koje je mobilisano sa navršenih 18 godina života, te ostali u službi u OS do završetka oružane agresije, kao i lice koje je vršeći vojne dužnosti zarobljeno i zatočeno od strane agresorske vojske, te lice koje je otpušteno iz službe u OS protivno svojoj volji.

DOKUMENTACIJA KOJA JE POTREBNA:

1-UVJERENJE U SLUŽBI U JEDINICAMA ORUŽANIH SNAGA RBIH U PERIODU OD NAJMANJE 2 GODINE ZA VRIJEME AGRESIJE, KOJE IZDAJE NADLEŽNI ODJEL FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE;

2-PO POTREBI I DRUGI DOKAZI.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel:492-102 ili lično u sobi broj 2.

Share Follow View