Postupak za priznavanje statusa nosilac najvišeg ratnog priznanja

Nosilac najvišeg ratnog priznanja je borac-branitelj ili ratni vojni invalid koji je dobitnik ratnog priznanja:

-“Zlatni ljiljan”
-“Zlatna policijska značka”
-“Srebrni štit”
-“Policijska medalja za hrabrost”
-“Orden slobode”
-“Orden heroja oslobodilačkog rata”
-“Orden oslobođenja”
-“Orden zlatnog grba sa mačevima”
-“Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem” i “Orden zlatnog ljiljana sa srebrnim vijencem”
-“Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima” i “Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima”
-“Medalja pobjede”
-“Medalja za hrabrost”
-“Medalja otpora”
-“Medalja za vojne zasluge”
-“Medalja primjernog borca”
kao i šehidske porodice-porodice poginulog borca-branitelja i porodice umrlog ratnog vojnog invalida nosioca tih priznanja.

Dokumentacija kojom se dokazuje gore navedeno su isprave izdate od strane nadležnog organa koji je dodijelio priznanje.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel:492-102 ili lično u sobi broj 2.

Share Follow View