Potpisan okvirni Sporazum za nabavku posuda zvona za odvojeno prikupljanje otpada

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i predstavnik firme „BABEL“ d.o.o. Sarajevo Adnan Babić 29. avgusta ove godine potpisali su okvirni Sporazum za nabavku posuda zvona za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Novo Sarajevo.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo ovom prilikom je istakao da na ovaj način Općina Novo Sarajevo  nezadovoljna stanjem komunalne higijene nastavlja ulaganja sa ciljem poboljšanja stanja na terenu.

U prethode tri godine, a u skladu sa općinskim Planom upravljanja otpadom i europskim standardima u ovoj oblasti, već je postavljeno 55 posuda zvona za odvojeno sakupljanje otpada kako bi se formirali zeleni otoci i u potpunosti zamijenili postojeći kontejneri, kazao je općinski načelnik.

Na osnovu provedene javne nabavke „Nabavka opreme po Planu upravljanja otpadom-zvona“ odabran je najpovoljniji ponuđač „BABEL“ d.o.o. Sarajevo, a ukupna vrijednost okvirnog sporazuma je cca 200.000 KM i odnosi se na nabavku i postavljanje na pripremljenoj podlozi 55 posuda zvona za odvojeno prikupljanje otpada.