Potpisan Okvirni sporazum za pružanje usluga prevoza učenika sa područja MZ „Pofalići I” i MZ „Pofalići II” do škole i kuće

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i izvršni direktor Centrotans-Eurolines” d.d. Sarajevo Ibrahim Kerla, 9. januara ove godine, potpisali su Okvirni sporazum za pružanje usluga prevoza učenika sa područja MZ „Pofalići I” i MZ „Pofalići II” do škole i kuće u naredne dvije godine.

Ovim povodom, općinski načelnik Nedžad Koldžo naglasio je da se na ovaj način osigurava redovan prevoz za više od 200 učenika sa ovog područja.

„Zbog neredovnog prijevoza GRAS-a na ovom području, a na incijativu Savjeta mjesnih zajednica „Pofalići I“ i „Pofalići II“, odlučili smo se da realizujemo ovaj projekat s ciljem osiguravanja redovnog i sigurnog prevoza učenika koji pohađaju OŠ „Pofalići“, istakao je općinski načelnik.

Podsjetio je da je prošle godine potpisan Ugovor za pružanje usluga prevoza učenika sa područja mjesnih zajednica „Pofalići I“ i „Pofalići II“ do škole i kuće, a da se na ovaj način dugoročnije i kvalitetnije rješava prijevoz učenika sa pomenutih mjesnih područja.

Pored ovoga Općina Novo Sarajevo godinama osigurava besplatan prevoz od kuće do škole za novosarajevske osnovce koji žive na području naselja Vraca, Hrasno brdo i Gornji Kovačići, na lokalitetima koji nisu pokriveni mrežom javnom gradskog prevoza.

Ibrahim Kerla, izvršni direktor  „Centrotans-Eurolines” d.d. Sarajevo je rekao da će učenike OŠ „Pofalići“ prevoziti minbus u skladu sa redom vožnje.

Direktorica OŠ „Pofalići“ Suvada Muftić zahvalila se općinskom načelniku Nedžadu Koldži i Općini Novo Sarajevo na kontinuiranoj brizi o sigurnosti učenika.

Sredstva za realizaciju navedenog Okvirnog sporazuma će biti obezbijeđena u budžetu Općine Novo Sarajevo u naredne dvije godine u ukupnom iznosu od 70.000 KM.