Potpisan Sporazum o sufinansiranju projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i ministar za komunalnu privredu i infrastrukturu Srđan Mandić potpisali su, 12. juna ove godine, Sporazum o sufinansiranju projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, a koji su planirani za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže

Za Općinu Novo Sarajevo resorno ministarstvo je izdvojilo do 300.000 KM i to za izgradnju separatne kanalizacione mreže i uslovljenog cjevovoda u ulici Fra Matije Divkovića, Mjesna zajednica Dolac.

Sporazum o sufinasiranju projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu od namjenskih sredstava za vodne naknade potpisali su i predstavnici Općina Hadžići, Stari Grad i Trnovo.