Potpisan Sporazum za nabavku hemodijaliznog aparata

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i generalna direktorica KCUS prof.dr. Sebija Izetbegović  potpisali su, 10. jula ove godine, Sporazum o realizaciji Grant sredstava za nabavku hemodijaliznog aparata, za potrebe Klinike za hemodijalizu KCUS.

Ovim povodom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je istakao da Općina Novo Sarajevo nastoji iznaći sredstva i načine da pomogne radu zdravstvenih ustanova KS, a ova donacija realizirana je kroz općinsku Civilnu zaštitu i preventivno djelovanje.

„Gdje god možemo da pomognemo, to i učinimo. KCUS je najveća zdravstvena ustanova u BiH koja zbrinjava najveći broj bolesnika, te ćemo i ubuduće nastojati pomoći kako bismo doprinijeli boljem i kvalitetnijem liječenju naših građana“, izjavio je načelnik Koldžo.

Generalna direktorica KCUS-a  prof. dr. Sebija Izetbegović istakla je da će nabavka novog hemodijaliznog aparata olakšati vrlo osjetljivim hroničnim bolesnicima, kojima život zavisi od redovne terapije.

„Ranije se dešavalo da se bolesnici moraju staviti na čekanje terapije, jer su korišteni dotrajali aparati koji su se često kvarili. Izostanak dijalizne terapije poguban je za hemodijalizne bolesnike, jer za ovu vrstu terapije ne možemo dati zamjenske lijekove kao što je slučaj sa većinom drugih oboljenja. U posljednje vrijeme bilježi se  porast bubrežnih bolesnika, zbog čega nam je svaki novi aparat od velikog značaja. Hemodijaliza se odvija u četiri smjene u KCUS, a na svakom aparatu dnevno se dijalizira osam pacijenata. Klinika za hemodijalizu je jedna od onih koje smo zatekli u vrlo zapuštenom stanju.U nešto više od tri  godine zanovili smo veći dio dijaliznih aparata, a određeni broj smo dobili putem donacija naših prijatelja i partnera iz drugih ustanova. Zahvalni smo Općini Novo Sarajevo sa kojom uspješno sarađujemo u korist naših građana i bolesnika“ – kazala je prof.dr.Izetbegović.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu u iznosu oko 24.000 KM.