djmedia:2560

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na sanaciji devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina Novo Sarajevo

Sanacijom će biti obuhvaćene stambene devastirane jedinice u ulicama: Behdžeta Mutevelića 17/ V sprat, Derviša Numića 56/ I sprat, Derviša Numića 56/ prizemlje i Ljubljanska 18b/potkrovlje.

U stanovima na navedenim adresama predviđeni su građevinsko-zanatski, elektroinstalacioni, kao i radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.

Realizaciji ovog projekta pristupit će se na osnovu potpisanog Ugovora za izvođenje radova na sanaciji devasiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina Novo Sarajevo.

Vrijednost ugovora je 61.776,00 KM.

Izvođač radova je „GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo.

 

Share Follow