Potpisivanje Okvirnog sporazuma za realizaciju projekta “Smart city – I faza u srijedu, 24. marta u 13:00 sati

 

U srijedu 24. marta ove  godine u prostorijama Općine Novo Sarajevo (IV sprat – mala sala) u 13:00 sati načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i Emir Dedović zamjenik direktora firme  “SES” d.o.o. Sarajevo potpisat će Okvirni sporazum za realizaciju projekta “Smart city – I faza”.

Radi se o  izvođenu  radova na modernizaciji sistema javne rasvjete u ulici Vilsonovo šetalište na dionici od Mosta Topal Osman-paše do Mosta Suade Dilberović i Olge Šučić, postavljanjem novih rasvjetnih tijela LED modularne izvedbe na postojeće stubove javne rasvjete.

Projekat će se realizirati u dvije faze, I faza podrazumijeva modernizaciju javne rasvjete od zamjene postojećih svjetiljki sa svjetiljkama LED modularne izvedbe sa mogućnošću ugradnje senzora, te druga faza koji će omogućavati daljinsko upravljanje i dimovanje, tzv. pametna javna rasvjeta.

Vrijednost Okvirnog sporazuma je oko 330.000,00 KM, a isti se zaključuje na period od dvije godine.

Share Follow