Potpisivanje Sporazuma sa KJKP „Park“, u četvrtak 23. maja ove godine u 11:00 sati

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktor KJKP „PARK“ Amar Kečo, u četvrtak 23. maja ove godine, potpisaće Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza pri realizaciji projekta uređenja parkovskih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, a koji nisu u sklopu redovnog održavanja ovog preduzeća.

Radovi na uređenju parkovskih površina odnose se na rekonstrukciju devastiranih površina, ugradnju klupa, novih štafli, stubića, nabavku novih uređenih-zasađenih žardinjera, sadnju cvijeća i ruža na lokacijama prometnih javnih površina i mostova, te spomen obilježja. Planirani poslovi su i sadnja drveća, grmlja i žive ograde, a realizacija će biti u jesenjem periodu.

Za ove namjene biće izdvojeno 167.500 KM iz Budžeta Općine Novo Sarajevo.

Potpisivanje Sporazuma je u Općini Novo Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne 55), IV sprat – mala sala u 11:00 sati.