Potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji između Općine Novo Sarajevo i BBI banke, u četvrtak 19. septembra ove godine u 10:00 sati

Općinski  načelnik Nedžad Koldžo i direktor BBI banke Amer Bukvić potpisaće ugovor o poslovnoj saradnji između Općine Novo Sarajevo i BBI banke.

Ugovorom se definiše kreditna linija za podsticaj u zapošljavanju privrednim subjektima koji imaju sjedište ili poslovnicu na području Općine Novo Sarajevo.

Potpisivanje ugovora biće obavljeno u u četvrtak 19. septembra ove godine u 10:00 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (ul. Kemala Kapetanovića 17).