Potpisivanje ugovora za izradu projektne dokumentacije za objekat JU Osnovna škola „Pofalići“, u ponedjeljak 8. jula ove godine u 9:30 sati

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirza Hulusić  i direktor  IPSA instituta Enko Hubanić  potpisaće ugovor za izradu projektne dokumentacije za objekat JU Osnovna škola „Pofalići“.

Sredstva za realizaciju ovog ugovora u iznosu oko 53.000 KM obezbijeđena su u Budžetu Općine Novo Sarajevo u skladu sa Sporazumom o regulisanju međusobnih odnosa na realizaciji projekta izrade investicione tehničke dokumentacije za izgradnju objekta JU Osnovna škola „Pofalići“ – potpisan između Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS, Općine Novo Sarajevo i Zavoda za izgradnju KS.

Potpisivanje će biti obavljeno u ponedjeljak 8. jula ove godine u 9:30 sati u zgradi Općine Novo Sarajevo ( IV sprat-mala sala).