Potpisivanje ugovora za pružanje usluga prevoza učenika sa područja MZ „Pofalići I“ i Pofalići II“, u ponedjeljak 27. maja ove godine u 10:00 sati

U ponedjeljak 27. maja ove godine u 10:00 sati, općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisaće Ugovor za pružanje usluga prevoza učenika sa područja  mjesnih zajednica „Pofalići I“ „Pofalići II“ do škole i kuće. Ovaj prevoz koristiće 200 učenika sa pomenutih mjesnih područja, a koji pohađaju Osnovnu školu „Pofalići“.

Za najpovoljnijeg ponuđača izabran je Centrotrans-Eurolines.

Za ovu namjenu u Budžetu Općine Novo Sarajevo u 2019. godini obezbijeđena su sredstva u iznosu od 25.000 KM.

Potpisivanje ugovora biće obavljeno u prostorijama Osnovne škole „Pofalići“ (ulica  Ivanjska br. 1).