Povjerenici Civilne zaštite Novo Sarajevo čistili snijeg ispred zdravstvenih ustanova

Povjerenici Civilne zaštite Novo Sarajevo od ranih jutarnjih sati angažovani su na čišćenju snijega na prilazima Domu zdravlja Novo Sarajevo-Omer Maslić i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS, a kako bi našim sugrađanima olakšali pristup ovim zdravstvenim ustanovama tokom sniježnih padavina.
Jedinice Civilne zaštite uvijek se angažuju u vanrednim situacijama i tokom vremenskih nepogoda kako bi pomogli nadležnim kantonalim preduzećima u otklanjanju posljedica od istih, a sve sa ciljem zaštite ljudskih života i imovine.
I u narednim satima, jedinice Civilne zaštite pratit će stanje na terenu i reagovati u slučaju potrebe.

Share Follow View