POZIV na Javnu raspravu o Nacrtu Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022.-2027. godina

Javna rasprava o Nacrtu Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022.-2027. godina održat će se u petak, 10. juna 2022. godine u 9:00 sati u sali za seminare u “Dječijoj kući” na Grbavici.
Primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Strategije prema mladima mogu se dostaviti najkasnije do utorka, 14. juna 2022. godine u pisanoj formi putem protokola ili elektronskoj formi Komisiji za pitanja mladih Općinskog vijeća Novo Sarajevo ili Službi za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novo Sarajevo.

Za dodatna pitanja obratite se putem e-maila: merim.serdarevic@novosarajevo.ba ili na telefon 033/ 492-386.

Strategija prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022-2027. godinu

Share Follow View